JUDr. Lenka Csikyová

Zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 6923
IČO: 42 384 061
DIČ: 1081316863
Bankové spojenie: 2941461617/1100 Tatra banka, a.s.

SÍDLO

Hlavná 137, 080 01 Prešov, Slovenská republika

MOBIL

+421 915 626 940

E-MAIL

akcsikyova@gmail.com

Kontaktujte nás